alemdalen2

Vi blickar in i framtiden 

Hur kommer samhällets struktur, digitalisering och hållbarhetsutmaningen att påverka beteende och konsumtionsmönster, företagande samt produkt- och tjänsteutbud i framtiden? Vilka scenarion kommer företag att ställas inför år 2025 och vad kommer krävas av dem?

Vi har tagit fram en spännande studie om framtidens konsumtionsmönster år 2025. Studien kombinerar insikter från framstående näringslivsprofiler, startups, forskare samt konsumenter med befintlig research på området. Scenarioplaneringsanalys har använts som metod för att definiera fyra spännande framtidsscenarier som beskriver konsumtionsbeteenden och vardagslösningar i framtiden.

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur framtiden kan komma att se ut och utveckla insikter som hjälper företag att skapa en framtidssäkrad strategi. Studien kommer att presenteras under ett seminarium på Almedalsveckan i sommar. Under seminariet kommer en paneldebatt med nyckelpersoner från olika branscher att äga rum. Det kommer även vara en mer interaktiv del där gäster har möjlighet att ställas inför de olika framtida scenarierna och diskutera möjligheter och utmaningar i respektive.

Missa inte chansen att delta i seminariet den 6 juli kl. 10.40-12.15Wisby Strand. Begränsat antal platser. Mer info om seminariet hittar ni här

muld

Peter
Muld

Chief Digital Officer, ICA

forsberg

Mats
Forsberg

Grundare, Urb-it

mattfolk

Charlotte
Mattfolk

CEO, Cartina

landen

Mats
Landén

Senior Manager Corporate Partnerships, WWF

jussi

Jussi
Lindberg

Senior Vice President Global Business Development, Adyen

jacob

Jacob
Lovén

Storyteller & Creator, Den Digitala Draken (podcast)

Hur påverkar framtidens konsumtionsmönster er affärsmodell och positionering? Missa inte chansen att delta i vårt seminarium den 6 juli i Visby.

Anmäl dig här

I rapporten om framtidens konsumtionsmönster 2025 presenteras fyra framtidsscenarion  där olika händelser så som miljökatastrofer, politisk instabilitet, allvarliga dataintrång eller snabb utveckling av artificiell intelligens  driver oss mot olika framtida verkligheter. Viljan hos konsumenter att ta sina köpbeslut själv för att bibehålla kontrollen, kontrasteras av en vilja att låta någon annan sköta ens inköp av bekvämlighetsskäl. Extremt specialiserade och personifierade lösningar ställs emot standardiserade och automatiserade plattformstrukturer. Nedan presenteras våra fyra scenarion kortfattat.

My own bubble är ett scenario som präglas av genomtänkta och aktiva val. Peer-to-peer-lösningar och delningsekonomin är utbredd och människor är rädda om sin data och litar inte på multinationella företag. Medverkan i olika lokala communities för att dela produkter med varandra är vanligt förekommande.

Earth at heart är ett scenario där den globala medvetenheten kring miljöfrågan har dragits till sin extrem, och gemensamma ansträngningar för hållbarhetsagendan framåt. Höga, världsomspännande krav på transparens och miljömedvetenhet ställs på alla företag och konsumenter handlar enbart från aktörer som de upplever bidrar till en bättre värld.

Commercialize me är ett scenario där bekvämlighet och personifierad konsumtion står i centrum. Konsumenten kräver specialanpassade produkter och tjänster och delar gärna med sig av sin data för att möjliggöra detta. Integritet är inte lika viktigt som att få tillgång till det man behöver, när man behöver det och att slippa ta aktiva köpbeslut.

Time is scarce är ett scenario där automatiserad och ögonblicklig konsumtion är viktigt.  Ett fåtal globala spelare dominerar marknaden och som konsument bryr du dig inte så mycket om märket bakom produkten, utan mer om att få en smidig och billig köpupplevelse som förser dig med det du behöver för att förenkla vardagspusslet.

Till våra olika scenarier har vi också tagit fram prototyper på varor och tjänster som vi tror kan möta konsumentens behov i framtiden. Två av dessa är Townsville tools utvecklat i scenariot My own bubble och Appital i Commercialize me. I arbetet med att utveckla dessa har vi samarbetat med vår partner Dynamo, en av Sveriges ledande mobila apputvecklare.

Kom i kontakt med oss 

Andrea

Andrea Gruvmalm 

Marknadsansvarig, Cartina

Cartina

Hamngatan 15
SE-111 47 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 406 68 10
Connect with us on Linkedin
or send us an email