Framtidens konsumtionsmönster år 2025

Det går fort nu. Takten i vår omvärld är hög. Vi lever i en tid när globalisering och möjlighet till informationsutbyte över gränser sker momentant. Globala utmaningar så som naturresursbrist, klimatförändring, urbanisering och en kraftigt växande befolkning ställer helt nya krav på företag och sätter ramar för företagens möjligheter att utvecklas. De sociala klyftorna ökar.

Samtidigt driver ett revolutionerande teknikskifte på. Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras i framtiden. Hur påverkar detta människor och företag? På vilket sätt kommer vi vilja konsumera varor och tjänster i framtiden och hur ser den framtida spelplanen ut för företag?

Cartinas vision är ”Creating the Curve”. Vi vill vara medskapare till en digital och hållbar framtid. Som ett medskick i debatten, och som stöd för företag som vill ta nästa steg på sin resa, så  har vi genomfört en omfattande framtidsstudie tillsammans med kunder och partners. Vi kallar den ”Framtidens konsumtionsmönster år 2025”.

Genom scenarioplanering och analys av framtida trender och osäkerheter utvecklade vi fyra scenarier för olika konsumtionsbeteenden och vardagslösningar som möter framtida behov.

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till att skapa förståelse för hur framtiden kan komma att se ut och vi vill utmana företag i att våga tänka längre samt att utveckla insikter som hjälper dem att skapa en framtidssäkrad strategi.

Här har många ledande bolag gått före, och vi ser ett allt större behov för alla företag, att orka sträcka tanken både 10 och 20 år längre fram i tiden.

Vi har fått mycket fin respons på vårt arbete. Resultatet presenterades i Almedalen i somras, och vi har ägnat mycket tid åt att diskutera möjliga scenarios med såväl företagsledare som med större grupper av beslutsfattare från olika företag.

Vi har också gjort specifika projekt tillsammans med kunder där vi utgått från vår basmodell och anpassat för deras unika förutsättningar, exempelvis för en global möbelkedja och ett internationellt klädföretag.

De fyra scenarion som togs fram ligger längs med två skalor

 • I do it myself vs Do it for me
 • Customized solutions vs Standardized solutions

Här nedan går vi nu igenom scenario för scenario

 

Framtidens konsumtionsmönster år 2025 - 4 scenarier

 

Framtidsscenario 1: My Own Bubble – Eftertänksamma och avsiktliga val

 • Delningsekonomi och peer-to-peer lösningar
 • Skydd av data
 • Nätverksplattformar dominerar

Triggande faktorer som visar att vi är på väg mot scenariot My Own Bubble:

 • Handelskrig
 • Tullar, Transatlantiska handels- och investeringspartnerskap (TTIP)
 • Utgång ur EU
 • Allvarliga hackerattacker

Nyckelkompetens som kommer att krävas av företag i framtiden vid detta scenario:

 • Lokal närvaro
 • Relationsbaserat förtroende
 • Communityfokuserade erbjudanden
 • Krav på flexibilitet

Framtidsscenario 2: Earth at Heart – Det globala samvetet

 • Sann global medvetenhet
 • Fokus på värderingar snarare än varumärken
 • Dominans av globala filantropiska aktörer

 

Triggande faktorer som visar att vi är på väg mot scenariot Earth at Heart:

 • Extrema väderfenomen
 • Privata och institutionella klimatinitiativ
 • Större miljöansvar
 • Delning av data för bättre och mer hållbart beslutsfattande

Nyckelkompetens som kommer att krävas av företag i framtiden vid detta scenario:

 • Inventera och kommunicera hela värdekedjan
 • Tillgängliggöra sortiment över hela produktens livscykel
 • Öka kapacitet för datainsamling och analys

Framtidsscenario 3: Commercialize Me – Komfortabel och personifierad konsumtion

 • Komfort före integritet
 • Produkter som tjänster
 • Partnerskap över industrigränser

 

Triggande faktorer som visar att vi är på väg mot scenariot Commercialize Me:

 • AI blir råvara
 • Last mile får genomslag
 • Lösningar på globala konflikter
 • Oförutsedda partnerskap framträder
 • Lagstiftning som underlättar Gig-ekonomin

Nyckelkompetens som kommer att krävas av företag i framtiden vid detta scenario:

 • Produkter som tjänster
 • God förmåga att samla mer specific konsumentdata
 • Hitta passande partnerskap baserat på kundbehov och konsumtionsmönster
 • God integration med logistiska lösningar

Framtidsscenario 4: Time Is Scarce – Direkt och automatiserad konsumtion

 • Lösa vardagspusslet
 • Automatiserad konsumtion
 • Dominans av globala kommersiella aktörer

 

Triggande faktorer som visar att vi är på väg mot scenariot Time is Scarce:

 • Globaliseringen påverkar lokala samhällen
 • Ökade samhällsklyftor
 • Låg investering i AI
 • Gamla IT-system står i vägen för bolagsutveckling

Nyckelkompetens som kommer att krävas av företag i framtiden vid detta scenario:

 • Kostnadsledarskap
 • Behålla kundrelationer
 • Hitta nya kanaler för att samla information om kunder

 

Har ditt företag svaren på följande frågeställningar:

 • Hur påverkar framtidens konsumtionsmönster er affärsmodell och positionering?
 • Finns det nya affärsområden där nytt värde kan skapas för kunder inom eller utanför branschen?
 • Var är ni mest sårbara för disruption från nya aktörer?
 • Vilka förmågor behöver ni utveckla för att möta framtidens konsumtion?
 • Med vilka aktörer ska ni bygga partnerskap för att bli framgångsrika?

 

Den kompletta studien finns i en gedigen rapport som bl.a. innehåller:

 • Info om 6 marknadstrender för B2C som påverkar framtidens scenario
  • The new customer
  • The battle of the customer relationship
  • Customer flow revolution
  • Regulation and directives will pave the way or hinder innovation
  • Integrating services, partnerships and new business models
  • Value chain domination
 • Mer detaljerad info om respektive scenario
  • Hur hamnar vi i detta scenario
  • Vilka produkter och tjänster finns
  • Konsumenters preferenser
  • Teknologi som möjliggör scenariot
  • Vinnare
  • Förlorare
  • Framgångsfaktorer
  • Logistik

The future of consumption patterns 2025

 

Hör av er till oss om ni vill veta mer eller diskutera hur vi kan hjälpa er att rusta rätt inför framtiden. Ni är välkomna förbi vårt kontor på Hamngatan 15 eller mejla till oss

Skicka epost

 

Visst borde fler läsa detta? dela och få folkets kärlek!

 

Tack till alla som hjälpte till att göra denna studie så bra!

Peter Muld, Chief Digital Officer, ICA

Mats Landén, Senior Manager Corporate Partnerships, WWF Sweden

Mats Forsberg, Founder, Urb-it

Jussi Lindberg, Senior Vice President Global Business Development, Adyen

Jacob Lovén, Creator and Host, Den Digitala Draken

Heidi Berger, Senior Vice President Marketing and Communication, Fingerprint Cards

Erik Holm, Global E-commerce Manager, Deus Ex Machina

Lars Eidevall, Degree NameDoctor of Philosophy (PhD) Field Of Study Biomedical
Engineering and Medicine, Linköping & Stanford University

Elin Fokas-Schuettinger, Director of Finace and Operations, Tictail

Emma Danielsson, Head of Online Sales, Kicks

Thomas Ekman, Chief Executive Officer, Cabonline Group

Ulf Johanson, Director at Centre for Retail Research at Lund University, Lund University

Sophie Soop, Head of Digital and E-commerce, House of Dagmar

Moon-Suck Song, CEO & Co-founder, Panagora Room

Jörgen Bitzekis, Head of E-commerce & Business Development, Svenssons i Lammhult

Jan Andreasson, Founder and owner, Crossroads Loyalty Solutions

Carin Blom, Retail Analyst, Postnord

Arne B Andersson, Nordic E-commerce Advisor, Postnord

Adam Nohlborg, Online Retail Manager, Spigatre

Arash Gilan, Chief Operating Officer and Co-founder, Vivo Media Group

Rikard Hellerfelt, E-commerce Manager, Inflight

Damian Saccocio, Vice President for Technology & Analytics, and Professor, Georgetown University

Fredrik Bergström, VD, Länsförsäkringar Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *