almedalen_2018

GLANCING AT THE FUTURE

With digitalization, consumption of services in the Public Sector is likely to merge with consumption of any other service. The Public Sector has served an important purpose in making services such as education, health and social care as well as protection services accessible to all citizens. Given a rapid tech development, changing consumer behaviors, aging population, urbanization and scarce human resources to cater for future needs - which scenarios will we face in 2030? What is the role of the state? What happens when the borders in between the public and private sector are blurred?

Our study about the future consumption of welfare services 2030 combines insights from important industry profiles, public and private sector and researchers, with existing research in this area. Using scenario planning, four likely future scenarios have been defined which describes the role of the state and citizens behavior when consuming health, education and security.

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur framtiden kan komma att se ut och utveckla insikter som hjälper både offentlig och privat sektor att skapa framtidssäkrade strategier. Studien offentliggjordes under ett seminarium i Almedalen i somras med en paneldebatt med representanter från olika branscher, privat och offentlig sektor.

I oktober kommer vi att presentera studien igen, den här gången under ett frukostseminarium på vårt kontor i Stockholm. Missa inte den chansen! Datum kommer snart.

fredrik_bergström_img

Fredrik Bergström

VD, Länsförsäkringar Stockholm

Peyman_Vahedi_img

Peyman Vahedi

Rektor, Ådalsskolan

Charlotte_Mattfolk_img2

Charlotte Mattfolk

CEO, Cartina

Daniel_Kernell

Daniel Kernell

Chief Commercial Officer, Doktor24

Daniel_Forslund_img

Daniel Forslund

Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

VAD HÄNDER NÄR GRÄNSERNA MELLAN
PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SUDDAS UT?

I rapporten om Framtidens Välfärdstjänster år 2030 presenteras fyra framtidsscenarion där olika händelser så som miljökatastrofer, politisk instabilitet, allvarliga dataintrång eller snabb utveckling av artificiell intelligens driver oss mot olika framtida verkligheter. Viljan hos medborgare att ta sina köpbeslut själva för att bibehålla kontrollen, kontrasteras av en vilja att låta någon annan ta besluten av bekvämlighetsskäl. Extremt specialiserade och personifierade välfärdstjänstlösningar ställs emot standardiserade och automatiserade plattformstrukturer. Nedan presenteras våra fyra scenarion kortfattat.

Data-Driven State är ett scenario som präglas av återhållsamhet bland medborgarna att dela med sig av sin personliga data till kommersialiserade spelare och en stor tilltro till staten. En ny myndighet har vuxit fram för att säkerställa god hantering av medborgarnas data för att på aggregerad nivå kunna tillgodose deras behov. En modern välfärdstat växer fram och proaktiva lösningar inom hälsa, utbildning och säkerhet tar Sverige till en ny nivå vad gäller välfärdstjänster.

Global Choice är ett scenario där den globala medvetenheten kring miljöfrågan har dragits till sin extrem, och gemensamma ansträngningar för hållbarhetsagendan framåt. Landsgränser har suddats ut och globala skatteregleringar tagits fram. Svenska välfärdstjänster får konkurrens på en global marknad där medborgarna själva väljer från vilket land de vill konsumera. Sverige blir specialiserade inom vissa områden med hjälp av investeringar i artificiell intelligence och därmed konkurrenskraftiga på en global marknad.

Commercialized Welfare är ett scenario där bekvämlighet och frihet står i centrum. Medborgaren kräver specialanpassade tjänster och delar gärna med sig av sin data för att möjliggöra detta. Statens roll är att göra prognoser för medborgarnas behov och göra denna information tillgänglig till privata och offentliga aktörer som verkar inom olika ekosystem i samhället.

Efficiency Game är ett scenario där automatiserad och ögonblicklig konsumtion av välfärdstjänster är viktigt. Ett fåtal globala spelare dominerar marknaden och som konsument bryr du dig inte så mycket om aktören bakom tjänsten, utan mer om att få en smidig och prisvärd köpupplevelse. Välfärdstaten som vi känner till den idag är död.

FRUKOSTSEMINARIUM
I OKTOBER 

KOM I KONTAKT MED OSS

Lina

Lina Emfeldt 

Marknadsansvarig, Cartina
LinkedIn
lina.emfeldt@cartina.se

Cartina_thick_clean_white_new

Cartina is a new breed of management consultancy focused on digital and sustainable strategy and transformation. We translate digital opportunities into a lasting and profitable business advantage for our clients and take pride in our digital thought leadership in the shape of in-depth studies and insights.

CARTINA OFFICE

Hamngatan 15     SE-111 47  Stockholm    Sweden
Tel: +46 (0)8 703 25 10
Connect with us on Linkedin or send us an email