Nya digitaliseringsstrategin – varför är den bra för mig?

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet
Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

 

Den nyutkomna digitaliseringsstrategin är lite som en beskrivning av innehållet i en körkortsutbildning. Det behövs en väg att åka på, bilar, trafikregler som skapar trygghet och effektivitet i trafiken och utvecklingsmöjligheter i form av nya produkter och tjänster som kan vara lite vad som helst. Men varför ska vi ha trafik? Vad ska den åstadkomma? Varför ska jag som medborgare tycka att den är viktig för mig? Det svarar inte denna strategi på. Och som vilken strategi som helst kommer det att vara svårt att få med sig anhängare om den inte har tydliga, ambitiösa mål som tilltalar dem som ska jobba för dem.

 

Det är flera saker som är bra i den nyutkomna digitaliseringsstrategin. Mest av allt att visionen är ”ett hållbart digitaliserat Sverige”. Det konstateras mycket klokt att digitalisering inte är ett självändamål och för mig är hållbarhet kanske det allra viktigaste syftet med det som digitalisering ska åstadkomma, framförallt när den formuleras utifrån en nations ambitioner. Men innebörden av vad ett hållbart digitaliserat Sverige faktiskt är skulle kunna vara lite tydligare. Att bygga kompetens, skapa trygghet, möjliggöra innovation, effektivisera, kvalitetsutveckla och säkra infrastruktur är helt rätt – men hur kommer hållbarhetsinriktningen in här? Det finns en massa sätt att digitalisera som inte alls kommer att leda till hållbarhet om vi inte vet vad vi menar här. Ta t ex alla fysiska leveranser som uppstår i e-handeln. Hur vet vi när det når en gräns där hållbarheten tar en sådan stryk att detta borde hanteras av t ex kollektivtrafiken och inte enskilda osynkroniserade aktörer på marknaden? Eller någon ny enhet med uppdrag att optimera logistik och hålla nere alla koldioxidutsläpp i trafik och transport? Hur säkerställer vi att skolan använder digitalisering för att möjliggöra lärande och utveckling som bygger starka individer med förmåga att både nyttja sin drivkraft och ha balans i livspusslet? Hur ser vi till att vi får en proaktiv vård som hjälper oss att möjliggöra varje människas förutsättningar till ett bra och hälsosamt liv?

 

Vad är målen för vad digitaliseringen ska ge oss i olika livsfaser: som barn, studerande, arbetande och pensionärer? Fokus ska väl inte vara på hur vi undviker arbetslöshet, utan hur vi skapar bästa möjliga framtid för alla medborgare!

 

Den spännande frågan är – hur moderniserar vi samhällsuppdragets innehåll med hjälp av digitaliseringen? Och hur gör vi det på ett medborgar-anpassat sätt som gör att vi möter de viktiga behov som människor har och gör det på ett hållbart sätt? Jag tror det finns en massa spännande tankar om detta bland alla som brukar jobba med denna typen av strategier till vardags och vet hur ambitiöst, tydligt och inspirerande detta kan formuleras i de företag och verksamheter som just nu gör samma övning. Eller vad säger ni? Vad skulle ni föreslå för tydliga ambitioner och mål som digitaliseringen ska ge oss i Sverige?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *