GDPR

PRIVACY NOTICE

Cartina AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Cartina AB's policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Cartina. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

 • Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte
 • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation, kundkommunikation och i rekryteringssammanhang.
 • Vi sparar personuppgifter i vårt system för mailutskick och marknadsanalys
 • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

 

Personuppgifter vi samlar in

Cartina AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Är du kund, tidigare anställd eller varit med i rekrytering till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du lämnat till oss. Cartina kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Cartina AB registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 2. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 3. Om du anmäler dig till Cartinas nyhetsbrev, frukostseminarier, e.d.
 4. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden, mm.)  så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för det område som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies kan bl.a. användas för att göra riktad och anpassad marknadsföring till dig när du är inne på andra sidor så som Facebook, LinkedIn, etc.

 

Hur vi använder insamlad information

Cartina behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster (t.ex. utskick av en efterfrågad rapport eller svara på en jobbansökan) via en av de plattformar som erbjuds av Cartina.
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt kan ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post (och framöver kanske via SMS), eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
 9. För att kontakta dig via e-post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Cartina genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 12. För att skicka viktiga meddelanden som t.ex. kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

 

Information som kan lämnas ut

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom Cartina som arbetar på avdelningarna för marknad, försäljning, leverans och kandidathantering.

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Cartina samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj-, kund-, eller rekryteringsdialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

 

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Cartina ger du din tillåtelse till att Cartina registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Cartina att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Cartina använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Cartina kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss (eller har signat upp för information från oss). I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Cartina kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Cartina eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Cartina AB.

 

Dina personuppgifter i samband med rekrytering

I samband med rekrytering registrerar Cartina information om dig. Syftet med att spara information om dig är för att göra det möjligt för Cartina att hantera rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter för framtida rekryteringar. Dina personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock ej längre än 24 månader. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den, kan du be Cartina om hjälp att göra det genom att skicka ett mail till: application@cartina.se

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på jobbansökningar och andra frågor relaterade till rekrytering
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det Cartina åtagit sig i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätthålla och bibehålla en dialog samt skicka information till dig relaterad till rekrytering

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Cartina saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Cartina ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Cartina AB

Hamngatan 15, 111 47, Stockholm.
Tel: +46 (0)8 703 25 10
email: info@cartina.se
Org.nr. 556936-3889

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-25

Cartina_thick_clean_white_new

Cartina is a new breed of management consultancy focused on digital and sustainable strategy and transformation. We translate digital opportunities into a lasting and profitable business advantage for our clients and take pride in our digital thought leadership in the shape of in-depth studies and insights.

CARTINA OFFICE

Hamngatan 15     SE-111 47  Stockholm    Sweden
Tel: +46 (0)8 703 25 10
Connect with us on Linkedin or send us an email