Takeaways från Almedalsveckan 2018 – framtidens digitaliserade vård, “nudging” och AI

 

Kantar Sifo höll i seminariet Framtidens digitaliserade vård där vikten av att landsting och kommuner måste våga släppa in nya aktörer diskuterades som en lösning på problematiken kring ”last mile delivery” för nära vård i hemmet. För att möjliggöra framtidens digitaliserade vård behövs ökad tillgång till och användning av data från privatpersoners hem. Kan vi med hjälp av data bygga upp nya smarta hem som löser både problemen med logistik och distribution av vård i hemmet?

 

Prisbelönade A Win-Win World pratade om vikten av nudging under Hållbar Utveckling Sveriges seminarium om Agenda 2030. Nudging är ett begrepp med grund i beteendevetenskapen, politisk teori och ekonomi och som föreslår positiv förstärkning som indirekt påverkar människor i en riktning de annars inte skulle ha tagit för att ändra på beteenden och vanor. 95% av alla mänskliga beslut fattas utifrån intuition och instinkt samtidigt som större delen av samhället är designat utifrån tesen att människan är 100% rationell. Nudging genom digitala lösningar gör det möjligt att trigga beteendeförändringar mot mer hållbar konsumtion. På det sättet skulle vi kunna designa ett samhälle på ett sätt som gör det enkelt för den irrationella människan att fatta hållbara beslut – både omedvetet och medvetet.

 

”Skippa krypandet och börja gå direkt istället!”

Det var AI-rådgivaren Göran Lindsjös råd till svenska företag gällande tillämpning av artificiell intelligens under Vinnovas seminarium. Sverige behöver accelerera sitt AI-lärande och bli en ledande nation inom området för att attrahera den kompetens som idag saknas. Det finns stor potential för AI inom offentlig sektor där poliser- och vårdpersonalens arbete uppskattas bestå av hela 40% administrativt arbete. En outnyttjad potential enligt Sveriges CDO Åsa Zetterberg som även betonade vikten av ”de goda exemplens makt”. Vi som liten nation i norr har goda förutsättningar att faktiskt hålla i taktpinnen och visa på exempel kring tillämpning av AI och sikta mot ett, som Göran Lindsjö uttryckte det: Swedish Moonshot.

 

”Politics can certainly stop things, but tech beats politics right now.”

Det var vad Moderaternas partiledare Ulf Kristersson konstaterade under en av Googles sessioner – ”A Vision for our Digital Future”. Utöver Ulf Kristersson bestod panelen av Sverigechefen för Google Anna Wikland och Matt Brittin, Googles chef för Europa och Mellanöstern. Debatten kretsade kring hot och möjligheter med digitaliseringen och automatiseringen av arbetsmarknaden och ekonomin.

Med hjälp av ny teknik kommer vi kunna lösa många av de stora utmaningarna vi har i världen, men vi står inför ett vägval. Beroende på val av riktning och vidtagna åtgärder och aktiviteter – både som enskilda individer, företag och samhälle – kommer den tekniska utvecklingen ha olika stor påverkan på vår framtid. Den största utmaningen enligt Ulf Kristersson är nyfikenheten på framtiden och välkomnandet av ny teknik. Vi tror att vi är bättre än vad vi faktiskt är och i takt med att vi i väst nöjt lutar oss tillbaka blir vi omsprungna och snart varvade av länder i öst som vi aldrig trodde skulle bli våra utmanare.

 

Klarna och Norrskengrundaren Niklas Adelberth blev intervjuad av Breakit, där han pratade om vikten av purpose-drivet företagande. Han refererade till en Deloitte-rapport som påvisar att hela 84% av högpresterande nyexaminerade akademiker kan tänka sig att gå ner väsentligt i lön för att få arbeta med ett högre syfte. Niklas pratade även passionerat om effektiv altruism. Ett begrepp som syftar till att fokusera på de mest effektiva välgörande aktiviteterna för dig som privatperson eller för det företag du jobbar på.

 

Vår kära kollega och hållbarhetsexpert Helena Mueller deltog i en paneldebatt på temat digitalt och hållbart ledd av SPP och Storebrand.
Panelen bestod även av grundaren av FN Global Compact, George Kell och hållbarhetsanalytikern Philip Ripman. Frågeställningen handlade om hur AI och Big Data kan ersätta eller komplettera den traditionella hållbarhetsanalysen och var vi står idag. Man kunde fastslå att utvecklingen av dataanvändning går raskt framåt och ett ökat antal företag börjar inse vikten av att inkludera hållbarhetsparametrar för långsiktig avkastning. Trots det har vi en lång väg kvar och mer måste göras. Mer kunskap och starka värderingar krävs – både för ett etiskt användande av AI och ett kvalitetssäkrat data-set av hållbarhetsfaktorer.

 

 

Visst borde fler läsa detta? glöm inte att dela!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *